Archives

Monthly Archive for: 'august, 2016'

ALLE  bådejere der har fået en p. afgift på Lautrupkaj skal hurtigst mulig indsende enten p. afgift ( indscannet eller kopi ) eller løbenummeret til os på info@smhavn.dk , afgiften kan også afleveres på havnekontoret. Venlig hilsen John Vestergaard Havnefoged

Jeg er blevet gjort opmærksom på at der er uddelt parkeringsafgifter til de biler der er parkeret ved Lautrupkaj, det er ikke aftalen med det firma der har lejet arealet og derfor vil jeg tage kontakt til dem mandag morgen. Jeg vil opfordre til at afgiften ikke betales, men henvender sig på havnekontoret snarest. Afgiften skal …

Den 1. mandag i september afholder roklubberne i Svanemøllen den traditionsrige kaproningsdyst Svanemøllematchen. I år bliver det mandag den 5. september fra ca. kl. 17.30 til kl. 19.30. Matchen bliver traditionen tro afholdt i Kalkbrænderiløbet med start fra den røde bagbordsbøje i indsejlingen og med mål helt nede i bunden af havnen ved Paustian/Svanemølleværket.   …

For både der skal op på kulpladsen 2016 bliver der mulighed for at få vasket bunden d. 4 oktober og d. 7 oktober før optagning.

Høringssvar til ”Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse, Rapport 557-2016.     1. VVM redegørelsen generelt og Svanemøllehavnen A/S´s anbefaling:   1.1 Hvem er Svanemøllehavnen A/S   Svanemøllehavnen A/S er et fælles og selvstændigt administrationsselskab for sejlklubberne i Svanemøllehavnen ejet af de 3 store sejlklubber Sejlklubben Sundet, Københavns Amatør-Sejlklub og Øresunds Sejlklub Frem.   Svanemøllehavnen er Danmarks største …