flag-KAS

Der er kommet sorte “sodpletter” på nogle både på Ø3, indtil nu har vi ikke lokaliseret synderen, men har talt med By og Havn samt DONG der ikke kender til det. Kan det ikke vaskes af båden må bådens forsikring kontaktes i første omgang. Hvis vi kommer det nærmere skal der nok komme besked på […]

Fra lørdag d. 28 juni til søndag d. 17 august vil der være hjælp at hente på havnekontoret på følgende tidspunk: HVERDAGE, kl. 7.30 – 20.00 LØR- OG SØNDAGE, kl. 10.00 – 16.00 Man kan eventuelt kontakte vagten på telefon (0045) 40 96 51 54

Svanemøllehavnen får udvidet netværket med fibernet d. 28 august 2014. Det vil bevirke at vi vil få bedre og hurtigere dækning i havnen på vores internet.

Danske Studenters Roklub afholder regatta lørdag den 28. juni fra klokken ca 09:30 til 16:00. Vi forventer omkring 40-45 deltagende både fordelt mellem inrigger og coastal. Regattaen hedder Svanemøllens Blåbrønne Vande og bliver afholdt hver andet år. Vi forventer at start og mållinien bliver for enden af Kalkbrænderiløbet ved Paustian. Ruterne er mellem 3 km […]

Hvis der er nogle bådejere der har placeret både, trailere, master eller andre ting på SBBU område skal det fjernes inden d. 13. april da SBBU nye ejere, LAVUC, skal have ordnet området. Alle ting der står på området og ikke tilhører LAVUC vil blive bortskaffet.

Så er sommersæsonen 2014 startet, der er kommet vand og slanger på broerne. Lågen på midtermolen er taget ned så der igen er fri adgang. Lågen har gjort sin gavn; også i år har der ikke været tyveri fra midtermolens vinterliggere. Der er kommet frihavnsmærker som kan købes af alle med fast- eller låneplads i Svanemøllehavnen. […]