Velkommen til Svanemøllehavnen  55 43,1 N  12 35,5 E


Gule pletter / flyverust

Generel: Der er blevet observeret flyverust på en af bådene i Svanemøllehavnen, da der ikke er aktivitet på DONG, Svanemølleværket, kommer det formentlig ikke derfra, har andre haft samme problem i 2013/14 vil vi gerne høre om det.

  
Læs mere...

09. apr. 2014  Kl. 16:33 af John Vestergaard


Oprydning på SBBU`s område 

Generel: Hvis der er nogle bådejere der har placeret både, trailere, master eller andre ting på SBBU område skal de fjerne det inden d. 13 april da SBBU nye ejere, LAVUC, skal have ordnet området. Alle ting der står på området og ikke tilhører LAVUC vil blive bortskaffet.

Læs mere...

08. apr. 2014  Kl. 12:49 af John Vestergaard


KULPLADSEN

Generel: "I forbindelse med søsætning af både fra Kulpladsen ændres på de trafikale forhold omkring Kulpladsen. Den nordlige del af Lautrupskaj bliver spærret af, der er spærret for gennemkørsel. På denne kortskizze http://map.krak.dk/m/n8409 ses indtegnet det arbejdsareal som spærres. Allerede Fredag 11. april er der stopforbud på det meste af Lautrupskaj. Lørdag 12. april fra 07:00 er kajen spærret indtil arbejdet er afsluttet. Stopforbudet hæves når kranen er kørt ud igen sent lørdag eller søndag. Kranpersonale regulerer adgangsforholdene. Vi beder bådejere og gæster finde andre parkeringspladser så søsætningen kan afvikles gnidningsløst. Der startes 07:00 og forventes afsluttet 18:00 begge dage. Tak for din forståelse"

  
Læs mere...

07. apr. 2014  Kl. 09:44 af John Vestergaard


Sæsonstart 

Generel: Så er sommersæsonen 2014 startet der er kommet vand og slanger på broerne, lågen på midtermolen er taget ned så der igen er fri adgang, den har gjort sin gavn også i år har der ikke været tyveri fra midtermolens vinterliggere. Der er kommet frihavnsmærker som kan købes af alle med fast- eller låneplads i Svanemøllehavnen. Både der har ligget i vandet vinteren 2013/14 bedes sejle til deres anviste plads senest 1 april.

Læs mere...

27. mar. 2014  Kl. 21:12 af John Vestergaard


Tildeling af pladser

Generel: Der bliver tildelt de sidste faste pladser samt lånepladser sidst i uge 11 så hold øje med posten i uge 11 og 12

  
Læs mere...

12. mar. 2014  Kl. 10:58 af John Vestergaard


Vand på broerne / landpladserne 

Generel: Da vi ikke ønsker at lave skader på vores vandrør / slanger o.lign. kommer der først vand på broerne sidst på måneden og når vi er sikre på at der ikke kommer nattefrost. Der kommer vand på landpladserne når klubberne ønsker det.

Læs mere...

12. mar. 2014  Kl. 10:53 af John Vestergaard


Nordmolen

Generel: Fra mandag d.10 marts og nogle dage frem vil nordmolen yderste del blive spærret af for offentlig trafik da firmaet Hoffmann skal reparerer nogle sætninger i molen.

  
Læs mere...

05. mar. 2014  Kl. 14:57 af John Vestergaard


Østmolen 

Generel: ØSTMOLEN bliver gravet op, C G Jensen graver i første omgang et lille stykke af østmolen op for at afhjælpe at østmolen synker og der derved kommer huller, så spuler de sand ned i stenkisten og håber det kan forhindre yderligere huller. Der vil være normale adgangsforhold under hele forløbet.

Læs mere...

24. feb. 2014  Kl. 13:48 af John Vestergaard


Sommerleje / rykkere

Generel: Der er udsendt sommerleje for 2014 til betaling senest 10 februar, de bådejere der ikke har fået betalt inden har fået sendt en påmindelse med frist til d. 28 februar, efter denne dato fortabes retten til pladsen jævnfør havnereglementet § 10

  
Læs mere...

17. feb. 2014  Kl. 09:41 af John Vestergaard


Tildeling af faste pladser 

Generel: Vi er godt i gang med at tildele pladser og sender besked ud til dem der har fået tildelt en fast plads, men ofte oplever vi at der er skiftet adresse, mail, telefon nr uden at havnekontoret har fået besked, samtidig beder vi om at man giver os besked, ringer eller mail´er, hurtigst muligt om man vil gøre brug af tilbudet, hvis man venter til sidste øjeblik forsinker det hele vores tildelingsproces. Tildeling af lånepladser sker senere.

Læs mere...

17. feb. 2014  Kl. 09:26 af John Vestergaard

 Klik her! for download af DATABLAD vedr. havneplads. A4 skemaet kan printes ud, udfyldes og afleveres eller sendes til havnekontoret.

Læs mere om den store, åbne havnedag 2014 - klik her!