flag-KAS

Vejene ned til havnen vil delvist være afspærret af et triatlonstævne søndag d. 24 august kl. 07,00 – 17,00 politiet tilråder i denne periode at udkørsel begrænses eller helt undgås

Der er kommet sorte “sodpletter” på nogle både på Ø3, indtil nu har vi ikke lokaliseret synderen, men har talt med By og Havn samt DONG der ikke kender til det. Kan det ikke vaskes af båden må bådens forsikring kontaktes i første omgang. Hvis vi kommer det nærmere skal der nok komme besked på […]

Fra lørdag d. 28 juni til søndag d. 17 august vil der være hjælp at hente på havnekontoret på følgende tidspunk: HVERDAGE, kl. 7.30 – 20.00 LØR- OG SØNDAGE, kl. 10.00 – 16.00 Man kan eventuelt kontakte vagten på telefon (0045) 40 96 51 54

Svanemøllehavnen får udvidet netværket med fibernet d. 28 august 2014. Det vil bevirke at vi vil få bedre og hurtigere dækning i havnen på vores internet.